Kyseinen blogi on tehty Metropolia Ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden oppimispäiväkirjana mielenterveys- ja päihdehoitotyön kurssille. Blogissa käsittelemme ja pohdimme kuutta kurssilla käsiteltyä aihealuetta.

Erityisesti pyrimme blogissa nostamaan eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, mitä käsitellä hoitajan ja hoitotyön näkökulmasta.  Henkilökohtaisena tavoitteena olemme halunneet nostaa eettiset kysymkset, koska ne mielestämme koskettavat erityisesti mielenterveys- ja päihdetyöerikoisalaa.

Oppimispäiväkirjan tavoitteena on kerrata lähiopetuksessa käytyjä asioita, hyödyntää näyttöön pohjautuvaa tietoa ja kehittää omaa ammatillista osaamista.

Blogia kirjoittavat toisen vuoden sairaanhoidonopiskelijat Tea Eronen ja Ria Ek.